architekt Vassiliy Dragun

Vassiliy Dragun (1990), architekt, asystent projektanta. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Praca dyplomowa (2016) pt. "Zespół sportowo - rekreacyjny. Centrum koszykówki w Astanie“ pod kierunkiem dr hab. inż. arch Magdalena Jagiełło - Kowalczyk, prof. PK. W RDZ-A od listopada 2017 roku.