architekt Aleksandra Pawłowska

Aleksandra Pawłowska (1991), architekt, asystentka projektanta. Ukończyła licencjat na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Łódzkiej. Praca dyplomowa (2017 r.) pt. "Projekt studia filmowego przy w Łodzi, pod kierunkiem dr hab. szt. inż. arch. Rafała Lamorskiego. W RDZ-A od września 2021 roku.