Zespół zbudowy mieszkalnej, wielorodzinnej
Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na 220 j.m. z podziemnymi garażami i usługami. Pc = 14 000qm.