architekt Dominika Anna Sobczak, projektant koordynator, audytor
Absolwentka ZUT w Szczecinie, kierunek Architektura i Urbanistyka, ukończone Studia Podyplomowe "Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwem i Infrastrukturze”. Doświadczenie projektowe zdobywała w szczecińskich i warszawskich pracowniach, aby następnie teorię wprowadzić w życie na placach budów.