architekt Karolina Mleczek

Karolina Mleczek (1996), architekt, asystent projektanta . Absolwentka Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Praca dyplomowa (2021 r.) pt. " Adaptacja budynku Starej Olejarni w Szczecinie na hotel butikowy" pod kierunkiem dr. inż arch. Katarzyny Krasowskiej.