architekt Bartosz Durda

Bartosz Durda (1996), architekt, asystent projektanta. Ukończył licencjat na Wydziale Architektury (2018) w Liverpool John Moores University w Anglii. Praca dyplomowa pt. "Architecture of Maintenance. Projekt realizowania zdecentralizowanej gospodarki odpadami w Kolombo" pod kierunkiem Peter Horrocks. W RDZ-A od września 2021 roku.