architekt Marta Daniszewska
Marta Daniszewska (1992), architekt, asystent projektanta. Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej. Stypendium Erasmus na Instituto Superior Técnico w Lizbonie, Portugalia. Praca dyplomowa (2017) pt. „Białostockie Centrum Filmowe” pod kierunkiem dr inż. arch. Wojciecha Niebrzydowskiego. W RDZ-A od stycznia 2019 roku.