architekt Joanna Sukienniczak

Joanna Sukienniczak (1989), architekt, asystent projektanta. Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praca dyplomowa (2014) pt. „Rewaloryzacja kwartału zabudowy miejskiej w Zielonej Górze” pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wandy Kononowicz. W RDZ-A od sierpnia 2017 roku.